Al spilstart foregår fra det afmærkede tee-sted (området bag fliserne).

Den spiller der har vundet foregående hul, sparker først.

Der kan evt. trækkes lod ved første hul, eller efter alder.

Når spillet er i gang, er det spilleren der ligger længst fra hullet, der sparker først.

Bolden må kun spilles med fødderne.

Bolden spilles fra det sted den lander, bolden skal ligge stille.

En spiller kan erklære sin bold for ikke-spilbar og må flytte bolden til nærmeste spilbare sted.

Dette straffes med 2 ekstra spark på scorekortet.

Rammes en anden spillers bold, må dennes bold genplaceres.

Ligger en anden spillers bold i vejen, kan den der ligger nærmest hullet sparkes først.

Er bolden ikke i hul på 10 spark, noteres 10 på scorekortet og der fortsættes til næste hul.

Den spiller der har brugt færrest spark, har vundet.

111